ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05138112217 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد - خيابان امام رضا ۸ - جنب هتل شهريار مراجعه نمایید.